LAŽJE UČENJE

Učenje zna biti zelo napoooorno, zato ti bomo predstavili nekaj, da bo učenje lažje.


  • Miselni vzorec
V miselni vzorec zapišemo bistvene informacije v obliki ključnih besed (samostalniki, glagoli, besedne zveze). Ključne besede zapišemo v središče in jih med seboj povezujemo s črtami. Pri ustvarjanju miselnega vzorca uporabljamo različne črke, različne barve in slikovno gradivo.

  • Metoda PV3P

Metoda PV3P je sestavljena iz petih stopenj, ki bralcu pomagajo, da prebrano razume in si bolj zapomni.

1. PRELETETI

Besedilo na hitro preleti. Preberi naslov besedila in pozornost usmeri na podnaslove in ključne besede besedila. Preglej tudi slikovno gradivo in preleti povzetek na koncu (če obstaja). S hitrim pregledom besedila boš dobil vpogled v strukturo besedila.

 2. VPRAŠATI

Po hitrem pregledu besedila, si zastavi vprašanja. Naredi seznam vprašanj, na katera misliš, da boš dobil odgovore. Vprašanja naj bodo čim bolj konkretna. Pri vprašanjih si pomagaj z naslovi in podnaslovi besedila. Zapiši si tudi napoved besedila oziroma o čem bo besedilo verjetno govorilo. Na koncu pa zapiši tudi svoja pričakovanja (kaj bi se rad naučil).

3. PREBRATI

Sledi stopnja branja. Natančno preberi celotno besedilo. Ne pozabi na drobni tisk in opombe pod črto. Med branjem si podčrtuj ključne besede, neznane besede in bistvene podatke. Po potrebi ob branju dopolnjuj seznam vprašanj.

4. PONOVNO PREGLEDATI

Po branju pojdi ponovno čez besedilo in izlušči bistvo besedila. Besedilo razdeli na manjše dele. Iz vsakega dela izpiši bistvene informacije, ključne besede in besedne zveze ter vprašanja, ki ti bodo pamagali pri obnovitvi besedila.

5. POROČATI

Na zadnji stopnji prebrano besedilo obnoviš s svojimi besedami, odgovoriš na vprašanja, ki si si jih zastavil na prvi stopnji metode PV3P, in izpišeš kratek povzetek prebranega.


  • Paukova metoda
List razdelimo na dva stolpca. V prvi stolpec zapišemo pomembne informacije (povzetek, razlago). V desni stolpec pa zapišemo samo ključne besede iz levega stolpca. Levi stolpec prekrijemo in ponavljamo s pomočjo ključnih besed.

  •  Kako se lahko učinkovito učiš, si lahko ogledaš tudi na video posnetku.


Avtorica: Katja T.

Metode so povzete po literaturi Pečjak, S. in Gradišar, A. (2002). Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.